ένα κορίτσι με κοντά ξανθά μαλλιά και ένα με σγουρά φωτογραφίζονται σε ταράτσα και μπροστά υπάρχει ένα Marula Oil Blend Scalp Primer