7 λευκές και χρυσές φιάλες Oil Reflections διαφορετικών σχημάτων