Μια γυναίκα που κοιτάζει αριστερά και μια γυναίκα που κοιτάζει δεξιά με μαλλιά βαμμένα με τη μάσκα Color Fresh