Νέο Insta Recharge Professional Root Concealers για κάλυψη με ακρίβεια