Μοντέλο με μαύρο ένδυμα, με μακριά ξανθά μαλλιά, σε περιστροφική κίνηση