Μοντέλο με μακριά κοκκινόξανθα μαλλλιά και αφέλειες κοιτάζει την κάμερα, καθώς ο αέρας ανεμίζει τα λαμπερά μαλλιά της.