Μοντέλο με κοντά καστανά μαλλιά κοιτάζει την κάμερα, καθώς ο αέρας ανεμίζει τα λαμπερά μαλλιά της.