4 γυναίκες με διαφορετικά χτενίσματα Illuminage, 3 να κοιτούν προς τα πίσω 1 με προφίλ στην κάμερα