Μοντέλο με πολύ μακριά, ξανθά μαλλιά γέρνει το κεφάλι στο πλάι κρύβοντας εν μέρει το πρόσωπό της