Μοντέλο με μακριά ξανθά μαλλιά που έχουν επεξεργαστεί με Signature Naturals Shinefinity Glaze, Root Shadow.