Μοντέλο με μαύρο ένδυμα, με μαλλιά vanilla blonde στρέφει το κεφάλι προς τα μπροστά